به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهینامه ثبت موقت کشتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه ثبت موقت کشتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 مواد 16 و 18 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه ثبت موقت کشتی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مربوط به انجام معامله کشتی که به تائیید مقامات کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد 12271
فرم تکمیل شده درخواست انجام بازدیدهای نوبتی 12273
نقشه های جانمایی عمومی ، کتابچه محاسبات هیدرواستاتیک شناور و نقشه های مورد نیاز بر حسب مورد 12274
گزارش تائید بازرسی های انجام شده توسط بازرسان سازمان 12275

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 16 دانلود

دستورالعمل ثبت موقت و دائم واحدهای شناور

11647 1381/12/27 صفحات 11 تا 12 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
احراز هویت مالکین شناورها 10096 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک 0 www.iccima.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت موقت و دائم واحدهای شناور

11647 1381/12/27 صفحه 10 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 15 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار گواهینامه ثبت موقت کشتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 16 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه گواهینامه ثبت موقت کشتی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهینامه ثبت موقت کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه ثبت موقت کشتیفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار گواهینامه ثبت موقت کشتیهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهینامه ثبت موقت کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهینامه ثبت موقت کشتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 16 دانلود

دستورالعمل ثبت موقت و دائم واحدهای شناور

11647 1381/12/27 صفحات 11 تا 12 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه ثبت موقت کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 18 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه ثبت موقت کشتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 16 دانلود