5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدور گواهینامه صادر کننده برترمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه صادر کننده برتر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 بند 15 ماده7

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر آگهی ثبت برند 100458
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 1001946
ارائه تصویر کارت بازرگانی مدیر عامل به عنوان شخص حقوقی با تاریخ اعتبار 1003010

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10250 گمرک جمهوری اسلامی ایران – دفتر صادرات 15 https://www.irica.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10248 وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان توسعه تجارت ایران 15 http://www.tpo.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10246 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 15 http://www.tccim.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست شماره 7
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد بررسی و صدور گواهینامه صادرکننده برتر 4779000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 بند 4-4-3
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق 101300

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد بررسی تمدید گواهینامه صادر کننده برتر 8000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 بند 4-5-3
فرآیند اصلاح گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا 34009988