2.9/5 - (9 امتیاز)

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حقیقی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حقیقی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت این مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حقیقی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 6 ماده 2

دولت موظف است حمایت ها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 ماده 8 صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی با امضای رئیس سازمان استان می باشد.

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

990 1391/09/28 آیین نامه
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
سوابق وضعیت مالی و نقدینگی 1001503
سوابق کاری و تجربی 1001505
سوابق دوره های آموزشی 1001506
گواهی قبولی در آزمون ادواری 1001507

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 مواد 9 و 10
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی

10119 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 ماده 9
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 مواد 11 و 14 و 20
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور گواهینامه پیمانکار حقیقی 3750000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

973 1398/06/30 مصوبه
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حقیقی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حقیقی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
 

فرآیند ابطال گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حقیقی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز