به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت این مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 6 ماده 2 دولت موظف است حمایت ها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 ماده 8 صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی با امضای رئیس سازمان استان می باشد.

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

990 1391/09/28 آیین نامه
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر کارت ملی مدیر عامل تصویر کارت ملی مدیر عامل
تصویر آگهی ثبت شرکت 1001478
سوابق کاری مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره 1001500
سوابق کاری پرسنل تمام وقت 1001501
سوابق پروژه های اجرا شده 1001502
سوابق وضعیت مالی و نقدینگی 1001503

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 مواد 9 و 12
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی

10119 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 ماده 9
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 بند ب ماده 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

977 1392/07/03 مواد 13 و 14 و 20
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی


عنوان هزینه مبلغ
صدور گواهینامه پیمانکار حقوقی 6300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

973 1398/06/30 مصوبه
نمونه گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی
فرآیند اصلاح گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی

ماههزینه اصلاح گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی
فرآیند ابطال گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکار حقوقی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز