به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرائی ماده 28 قانون دریایی ایران

11601 1396/03/30 مواد 18 و 21 دانلود

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

11602 1391/09/25 ماده 1 دانلود

آیین نامه ثبت کشتی ها و شناورها

11603 1344/09/10 ماده 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی


عنوان مدرک کد مدرک
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
استعلام مالکیت افراد بر شناورها 10322 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – دفاتر اسناد رسمی 0 ssaa.ir
تاییدیه جهت کارگاه های ساخت و تعمیر شناور 10435 وزارت راه و شهرسازی – سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران 0 www.pmo.ir * تأییدیه از موسسه رده بندی مورد تأیید سازمان (جهت کارگاه های ساخت و تعمیر شناور)


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سولاس

11610 1378/11/14 a دانلود

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

11664 1373/04/28 کامل دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

11602 1391/09/25 ماده 2 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونیمدت زمان تمدید گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی


عنوان مدرک کد مدرک
تأییدیه از موسسه رده بندی مورد تأیید سازمان (جهت کارگاه های ساخت و تعمیر شناور) 12168
مدارک احراز مالکیت شناور 12215
مدارک ساخت یا ثبت قبلی شناور 12216

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 15 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه فنی و ایمنی کنوانسیونیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 21 دانلود