به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

گواهی ارزیابی امنیتی محصول

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدورمشخصاتگواهی
 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصول
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

10011 1388/11/21 (ماده 6 بند 1) دانلود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)

10128 1383/06/11 ماده 7 دانلود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)

10128 1383/06/11 ماده 44 بند(ج) دانلود

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

10268 1385/10/15 ماده 231 دانلود

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

10273 1386/07/01 راهبرد دوم دانلود

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

10273 1386/07/01 راهبرد چهارم دانلود

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

11568 1387/12/10 ماده 7 بند 13 و 14 دانلود

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

11568 1387/12/10 ماده 2 بند 1 دانلود

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

11569 1391/06/19 مواد 23، 26 و 27 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصول


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی ثبت شرکت 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

11138 1395/11/26 بند ب دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصول
نمونه گواهی ارزیابی امنیتی محصول صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی ارزیابی امنیتی محصول


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی ارزیابی امنیتی محصول


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

  روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 5
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد