به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

گواهی بهداشتی صادرات دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه (نهاده ها) و خوراک دام، فراورده دامی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهی بهداشتی صادرات دام زنده را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید دام زنده صادر کنید و نیاز به گواهی بهداشتی صادرات دام زنده دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

 

عنوان رسمی و اداری گواهی بهداشتی صادرات دام زنده
گواهی بهداشتی صادرات دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه (نهاده ها) و خوراک دام، فراورده دامی
دریافت کننده گواهی بهداشتی صادرات دام زنده
اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کنندهوزارت جهاد کشاورزی – سازمان دامپزشکی کشور – اداره کل دامپزشکی

شرایط لازم برای صدور گواهی بهداشتی صادرات دام زنده


شرایط دریافت گواهی بهداشتی صادرات دام زنده عبارتند از :

 

ردیفشرایطپیوست
1تکمیل فرم تقاضای مجوز در سامانه قرنطینه
2احراز هویت متقاضی
3مجاز بودن صادرات کالای مورد درخواست متقاضی ازنظر مرجع دامپزشکی دولتی کشور مقصد
4مجاز بودن صادرات کالای مورد درخواست متقاضی بر اساس قوانین جاری کشور و در صورت لزوم، موافقت ستاد تنظیم بازار کشور
5انطباق نتایج آزمایشگاهی نمونه‌های اخذشده از محموله صادراتی با الزامات بهداشتی مرجع ذیصلاح دامپزشکی دولتی کشور مقصد/ اتحادیه گمرکی – اقتصادی مربوط (در صورت اعلام مرجع دامپزشکی دولتی کشور مقصد) و یا الزامات سازمان دامپزشکی کشور و نیز الزامات مراجع بین‌المللی ذی‌ربط (سازمان جهانی بهداشت دام، سازمان خواروبار جهانی، کدکس مواد غذایی) در خصوص صادرات کالای موردنظر
6در مورد صادرات حیوانات: طی دوره قرنطینه به مدت لازم تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور (بسته به الزامات بهداشتی مرجع ذیصلاح دامپزشکی دولتی کشور مقصد، حداقل 21 روز)
7دارا بودن مسئول فنی شرکت (با پروانه معتبر)

مدارک لازم برای صدور گواهی بهداشتی صادرات دام زنده


ردیفمدارک
1تصویر کارت ملی مدیر عامل (صاحبان امضاء)
2فرم تکمیل‌شده تقاضای صدور مجوز در سامانه قرنطینه
3تصویر اساسنامه و تأییدیه ثبت شرکت (با حوزه فعالیت صادرات دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه (نهاده‌ها) و خوراک آماده دام، فراورده‌های دامی) (برای متقاضیان حقوقی)
4آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
5مشخصات ثبتی و شناسه ملی شرکت
6کارت بازرگانی معتبر
7تصویر پروانه صادراتی (اخذشده از سازمان دامپزشکی کشور) برای واحد (های) یا مرکز معرفی‌شده از سوی متقاضی به‌عنوان منبع کالای صادراتی، حسب نوع کالا
8پروانه مسئول فنی شرکت صادرکننده برای دکتر دامپزشک معرفی‌شده
9پروانه صادراتی برای واحد (های) یا مرکز تولیدکننده منبع اقلام صادراتی (از سازمان دامپزشکی کشور)، حسب نوع کالا
10پروانه بهره‌برداری واحد (های) یا مرکز تولیدکننده منبع اقلام صادراتی، حسب نوع کالا
11پروانه ساخت/ تولید کالای موردتقاضا برای صادرات، حسب نوع کالا

استعلامات بین دستگاهی


ردیفاستعلام
1استعلام شناسه ملی شرکت از اداره کل ثبت شرکت‌ها
2پروانه صادراتی برای واحد (های) یا مرکز تولیدکننده منبع اقلام صادراتی (از سازمان دامپزشکی کشور)، حسب نوع کالا
3پروانه مسئول فنی شرکت صادرکننده برای دکتر دامپزشک معرفی‌شده
4پروانه بهره‌برداری واحد (های) یا مرکز تولیدکننده منبع اقلام صادراتی، حسب نوع کالا
5پروانه ساخت/ تولید کالای موردتقاضا برای صادرات، حسب نوع کالا
6استعلام ضوابط صادرات از مرجع ذیصلاح دامپزشکی کشور مقصد (در صورت لزوم و حسب نوع کالا)
7کارت بازرگانی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده گواهی بهداشتی صادرات دام زنده است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده گواهی بهداشتی صادرات دام زنده، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوزهای پیش نیاز برای دریافت گواهی بهداشتی صادرات دام زنده


ردیفمجوزلینک
بدون مورد

زمان لازم برای صدور گواهی بهداشتی صادرات دام زنده از زمان تاييد مدارک


7 روز کاری

مدت اعتبار گواهی بهداشتی صادرات دام زنده


1 ماه ( از چند روز تا چند ماه، بسته به نوع، عمر ماندگاری و مدت حمل کالا تا مقصد)

هزینه های دریافت گواهی بهداشتی صادرات دام زنده


ردیفعنوانمبلغ (ریال)توضیحاتپیوست
1۱۰۰٬۰۰۰ ریالبرحسب نوع دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه (نهاده‌ها) و خوراک آماده دام، فراورده‌های دامی صادراتی و مقدار/ تعداد کالای موجود در محموله متفاوت است (پیوست)