به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام برای گواهی تائید ذبح و صید براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید 10191 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 0 https://www.maj.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
، تسویه حساب بدهی 12316
احراز مالکیت عرضه کننده 12428

دانلود


ضوابط خاص تمدید گواهی تست صحت انساب کرم ابریشممدت زمان تمدید گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز مالکیت عرضه کننده 12428ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
، تسویه حساب بدهی 12316
احراز مالکیت عرضه کننده 12428

فایلی وجود ندارد