5/5 - (1 امتیاز)

گواهی ثبت طرح اسباب بازی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت گواهی ثبت طرح اسباب بازی اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای صدور این مجوز از نمونه مواردی است که در این مطلب قرار داده شده است.

 

صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی ثبت طرح اسباب بازی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی

601 1377/04/16

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

602 1377/04/29

آیین نامه اجرایی ثبت طرح اسباب بازی

603 1397/11/07
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی

601 1377/04/16 ماده 4 اساس نامه

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

602 1377/04/29 ماده 13 و 14 آیین نامه اجرایی شورا
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه ثبت طرح اسباب بازی داخلی

1090000 ریال


نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید گواهی ثبت طرح اسباب بازی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی ثبت طرح اسباب بازی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی ثبت طرح اسباب بازی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز