5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدورمشخصات تاییدیه


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

10126 1389/10/15 96 دانلود

 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

 10317 1383/10/22 1 دانلود

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 25 دانلود

 قانون برنامه ششم توسعه کشور

11081 1395/12/25 14 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور 11661
استعلام‌های بین دستگاهی

استعلامی ثبت نشده است

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 25 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی رفع انسداد سرمایه شرکت لیزینگفایلی وجود ندارد