5/5 - (2 امتیاز)

راهنمای دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان فناوری اطلاعات ایران

شرایط لازم برای دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار


شرایط دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار عبارتند از :

ردیف شرایط
1 ایرانی بودن محصول. (برای محصولات خارجی در حال حاضر گواهی صادر نمی شود)
2 این گواهی صرفا مشمول نرم افزارهای مالی و اداری دستگاه های مشمول قانون سلامت اداری و مبازره با فساد اداری می‌شود.
3 این گواهی صرفا مشمول نرم افزارهایی می شود که حداقل در یکی از دستگاه های زیر بکار رفته باشند:

1. افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 1386/7/8

2. واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان

3. شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی

4 اخذ حدنصاب 50 % از نمره کل بر طبق دستور العمل ارزیابی (نحوه محاسبه نمره نهایی به شرح زیر می باشد(امتیاز شاخص عملکردی+ امتیاز مستندات فنی+ امتیاز شاخص نیازمندی غیرعملکردی+ امتیاز یکپارچگی+ امتیاز انجام کار مشابه) تقسیم بر 5
5 اخذ حدنصاب بالای 70 درصد از امتیاز شاخص عملکردی
6 اخذ حد نصاب بالای 60 از کیفیت مستندات
7 ارائه مستندات فنی درخواستی نرم افزار مطابق با الگوی معرفی شده (سند معماری، سند نیازمندی، سند راهنمای کاربری، سند تست و ارزیابی کیفی نرم افزار، سند استقرار نرم افزار) ( جهت محاسبه امتیاز مستندات فنی)
8 ارائه لیست زیرسیستم هایی که درخواست صدور مجوز برای آنها دارند.(جهت ارزیابی امتیاز میزان یکپارچگی نرم افزار)
9 رتبه بندی نرم افزار به ازای هر یک از زیرسیستم ها به صورت جداگانه محسوب می شود.

مدارک لازم برای دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار


ردیف مدارک
1 چک لیست خوداظهاری از شاخصهای سلامت اداری (جهت محاسبه امتیاز شاخص عملکردی نرم افزار)
2 چک لیست خوداظهاری از شاخصهای عملکردی نرم افزار (مطابق با ماژول درخواستی)(جهت محاسبه امتیاز شاخص عملکردی نرم افزار)
3 لیست زیرسیستم ها

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 تایید اطلاعات هویتی
2 ارزیابی امنیتی محصول (الزام آور نیست در صورت ارائه امتیاز به شرکت تعلق میگیرد)
3 رتبه شورای عالی انفورماتیک (الزام آور نیست در صورت ارائه امتیاز مربوطه به شرکت تعلق می گیرد)
4 تاییدیه فنی نرم افزار

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای دریافت گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار از زمان تاييد مدارک


30 روز کاری

مدت اعتبار گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار


24 ماه

هزینه های گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه ۱۰۰٬۰۰۰ ریال