5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 46

11317 1380/11/27 بند 11 دانلود

قانون بودجه سال 1364- تبصره 5

11318 1363/12/29 تبصره 5 دانلود

دستورالعمل صدور گواهی تولید بدون کارخانه

12248 1400/01/22 بند 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانهفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور گواهی 50000 ریال


نمونه گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهی فعالیت تولید بدون کارخانهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید گواهی فعالیت تولید بدون کارخانهمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان هزینه مبلغ
تمدید 10000 ریال


فرآیند اصلاح گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور گواهی 50000 ریال

فرآیند ابطال گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد