به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی کیفیت تخم نوغان والد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایجاد واحد متولی نوغانداری

12046 1389/10/12 4360/020 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی کیفیت تخم نوغان والد


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
، تسویه حساب بدهی 12316

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام برای گواهی تائید ذبح و صید براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید 10191 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 0 https://www.maj.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور گواهی کیفیت تخم نوغان والد

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور گواهی کیفیت تخم نوغان والد
نمونه گواهی کیفیت تخم نوغان والد صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی کیفیت تخم نوغان والد


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز کیفیت و عملکرد مناسب 10638
، تسویه حساب بدهی 12316

دانلود


ضوابط خاص تمدید گواهی کیفیت تخم نوغان والدمدت زمان تمدید گواهی کیفیت تخم نوغان والد

روز
مدت اعتبار گواهی کیفیت تخم نوغان والدهزینه تمدید گواهی کیفیت تخم نوغان والد
فرآیند اصلاح گواهی کیفیت تخم نوغان والد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهی کیفیت تخم نوغان والد


عنوان مدرک کد مدرک
احراز مالکیت عرضه کننده 12428ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار گواهی کیفیت تخم نوغان والدهزینه اصلاح گواهی کیفیت تخم نوغان والد
فرآیند ابطال گواهی کیفیت تخم نوغان والد


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
، تسویه حساب بدهی 12316
احراز مالکیت عرضه کننده 12428

فایلی وجود ندارد