شماره تماس : 02145518 - 09120253390 - 09120213393
/طبقه بندی برند
26 03, 2020

ثبت برند توسعه نرم افزار – طبقه 42 برند

By |2020-07-23T09:34:30+04:30مارس 26th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند توسعه نرم افزار   طبقه 42 برند [...]

24 03, 2020

ثبت برند تولید فیلم ویدیویی – طبقه 41 برند

By |2020-07-23T10:17:21+04:30مارس 24th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند تولید فیلم ویدیویی   طبقه 41 برند [...]

22 03, 2020

ثبت برند بهسازی و عمل آوری مواد – طبقه 40 برند

By |2020-07-23T11:36:55+04:30مارس 22nd, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند بهسازی و عمل آوری مواد   طبقه [...]

17 03, 2020

ثبت برند خدمات مخابرات – طبقه 38 برند

By |2020-07-23T11:58:03+04:30مارس 17th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند خدمات مخابرات طبقه 38 برند مربوط است [...]

16 03, 2020

ثبت برند ساختمان سازی – طبقه 37 برند

By |2020-07-23T12:07:28+04:30مارس 16th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند ساختمان سازی ثبت برند ساختمان سازی طبقه [...]

16 03, 2020

ثبت برند حسابرسی و بیمه – طبقه 36 برند

By |2020-07-25T08:52:35+04:30مارس 16th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند حسابرسی و بیمه طبقه 36 ثبت برند [...]

16 03, 2020

ثبت برند مشروبات الکلی – طبقه 33 برند

By |2020-07-18T16:59:00+04:30مارس 16th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند مشروبات الکلی در ابتدا ذکر این نکته [...]

16 03, 2020

ثبت برند تبلیغاتی و امور اداری – طبقه 35 برند

By |2020-07-23T12:16:51+04:30مارس 16th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند تبلیغاتی و امور اداری طبقه 35 ثبت [...]