09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های آغاز تست واکسن کرونای ایرانی

آغاز تست انسانی واکسن کرونای ایرانی

آغاز تست انسانی واکسن کرونای ایرانی پس از ماهها تلاش دانشمندان کشورمان ، زمان آغاز تست انسانی واکسن کرونای ایرانی رسید. محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به [...]