09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های آغاز واکسیناسیون

آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان

آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال سعید نمکی ، وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال در کشور خبر داد. وی در خصوص آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال اظهار داشت: [...]