09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های آیین نامه جدید استخراج رمز ارزها

آیین نامه جدید استخراج رمز ارزها

آیین نامه جدید استخراج رمز ارزها(مصوبه جدید ماینینگ) آیین نامه جدید استخراج رمز ارزها (مصوبه جدید ماینینگ) ابلاغ شد که بر اساس آن، نرخ انرژی مورد استفاده ماینرها با تعرفه صادراتی حساب شده و دیگر مالیات، ارزش افزوده و [...]