09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اختراعات پزشکی

تجاری سازی اختراعات پزشکی

تجاری سازی اختراعات پزشکی کمیته مدیریت مالکیت معنوی در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت می تواند با تجاری سازی اختراعات پزشکی و ورود آنها به بازار، وضعیت توسعه فناوری های حوزه سلامت کشور را متحول ‌کند. مالکیت معنوی [...]