09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های ارزیابی

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

ارزیابی شرکت های دانش بنیان در این مقاله قصد داریم تا نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان را به طور کامل و جامع ارائه دهیم. معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری در راستای ارزیابی و بررسی صلاحیت شرکت ها [...]