09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اشخاص حقوقی

بخشنامه صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی

بخشنامه صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی بخشنامه صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به گزارش [...]

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 99

چگونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی را تهیه و ارسال کنیم؟ در این مقاله قصد داریم تا به ارائه آخرین قوانین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ( اظهارنامه مالیاتی حقوقی 99 ) بپردازیم. همان طور که می دانیم تیرماه یکی از [...]