09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اشخاص حقیقی

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

چگونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی را تهیه و ارسال کنیم؟ در این مقاله قصد داریم تا به ارائه آخرین قوانین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال ۹۸ بپردازیم. همان طور که می دانیم تیرماه یکی از ماههایی است که فعالیت [...]