09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اظهارناممه مالیاتی

مالیات بساز بفروشی

مالیات بساز بفروشی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمود که امسال به پرونده مالیاتی بساز بفروشی که پروانه ساخت املاک آنها در سال ۱۳۹۵ و سالهای پس از آن صادر شده، رسیدگی خواهد شد. به گزارش [...]