09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های افتتاح مجتمع قضایی

افتتاح مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری

مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری « مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری » پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، در دادگستری تهران با حضور رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران افتتاح شد. به گزارش پایگاه خبری گروه وکلای [...]