09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اقامت دانمارک

اقامت دانمارک با ثبت شرکت

اقامت دانمارک با ثبت شرکت ثبت شرکت در دانمارک و اخذ اقامت دانمارک با ثبت شرکت دو مقوله کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. چنانچه فرد قصد داشته باشد تا از طریق ثبت شرکت در دانمارک اقامت این کشور را [...]

ثبت شرکت در دانمارک

ثبت شرکت در دانمارک در سالهای اخیر به تعداد کسانی که قصد مهاجرت و دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت در دانمارک را دارند افزوده می شود. علت آن هم این است که سال 2016 شرکت یونیورسام با انتشار [...]