09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های امور مالی شرکت

امور مالی شرکت با مسئولیت محدود

امور مالی شرکت با مسئولیت محدود امور مالی شرکت با مسئولیت محدود را در پنج بند بررسی می کنیم : منع صدور سهام ، وضعيت حسابهای شرکت ، انتقال سهم الشرکه های تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه الف [...]