09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های انتخاب رشته دانشگاه

مجوز مرکز انتخاب رشته دانشگاه

مجوز مرکز انتخاب رشته دانشگاه با توجه به علاقه والدین به قبولی فرزندان در کنکور و آزمون ورودی دانشگاه، هر روز به متقاضیان دریافت مجوز مرکز انتخاب رشته دانشگاه افزوده می شود. مراکز مشاوره انتخاب رشته خدمات مختلفی ارائه [...]