09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های انحصار کارگزاری

شکست انحصار کارگزاری

شکست انحصار کارگزاری شکست انحصار کارگزاری پس از ۱۲ سال وقفه در ارائه مجوز تاسیس کارگزاری خبر خوبی برای فعالین حوزه بورس و سرمایه محسوب می شود. طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواست‌های [...]

فراخوان صدور مجوز کارگزاری

فراخوان صدور مجوز کارگزاری سازمان بورس پس از ۱۵ سال فراخوان صدور مجوز کارگزاری را منتشر کرد. به این ترتیب انحصار کارگزاری ها عملا برداشته شده و بر تعداد کارگزاری ها در بازار سرمایه افزوده می شود. محمدعلی دهقان [...]

لغو انحصار کارگزاری ها

لغو انحصار کارگزاری ها : رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد با اشاره به مصوبات هیات مقررات‌زدایی از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری خبر داد. این هیات، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف [...]