09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اینفلوئنسر

مالیات اینستاگرام

مالیات اینستاگرام باگذشت چند روز از مصوبه اخیر مجلس در رابطه با « مالیات اینستاگرام » واکنش‌های متفاوتی به این تصمیم از سوی موافقان و مخالفان این بند الحاقی بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته است. از یک سو موافقان، این [...]