09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های بازاریابی بیمه

ممنوع شدن همکاری بیمه ها با بازاریابان بیمه فاقد مجوز

ممنوع شدن همکاری بیمه ها با بازاریابان بیمه مرکزی طی یک بخشنامه، ممنوع شدن همکاری بیمه ها با بازاریابان بیمه فاقد مجوز را اعلام نمود. برای کسب جزییات این بخشنامه با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. بیمه [...]