برنامه بانک مرکزی برای رمز ارز

برنامه بانک مرکزی برای رمز ارز برنامه بانک مرکزی برای رمز ارز و دلار در چارچوب رسالت و ماموریت‌های قانونی محوله به این نهاد و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ منتشر شد. سال جاری که با عنوان «تولید، [...]