09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های بخشودگی جرایم مالیات

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده و جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم تا سقف شش میلیارد تومان برای [...]