برق رایگان

برق رایگان در انتظار چه کسانی است؟ طرح برق امید یا همان برق رایگان با هدف مدیریت مصرف و فرهنگسازی از دوماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت [...]