09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های برگزاری مجامع شرکت های تعاونی

ثبت شرکت تعاونی به صورت اینترنتی

ثبت شرکت تعاونی به صورت اینترنتی ثبت شرکت تعاونی به صورت اینترنتی و برگزاری مجامع تعاونی ها خبری بود که در نتیجه تفاهم نامه مشترک میان وزارت تعاون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاصل شد. به دنبال [...]