09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های بیمه نامه

بیمه زلزله ساختمان

بیمه زلزله ساختمان : بیمه زلزله ساختمان یکی از انواع بیمه هایی است که در ایران به دلیل زلزله خیز بودن کشور مورد استقبال افراد قرار گرفته است. برای اینکه ساختمان خود را بیمه زلزله کنید بایستی برای بیمه [...]

بیمه آتش سوزی چیست

بیمه آتش سوزی جیست ؟ بیمه آتش سوزی چیست ؟ یکی از انواع بیمه های حوادث است که در سالهای اخیر متقاضیان آن در ایران به وفور افزایش داشته است. علت آن هم وقوع آتش سوزی های گسترده در [...]