09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های تاسیس مدرسه

مجوز تاسیس مدرسه غیرانتفاعی

مجوز مدرسه غیر انتفاعی امروزه به دلیل استقبال مردم از ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی بسیاری از افراد را به فکر دریافت مجوز مدارس غیرانتفاعی انداخته است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی کاملی [...]