09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های تامین برق ماینر

دستورالعمل مجوز ماینینگ با برق خورشیدی

صدور مجوز ماینینگ با برق خورشیدی دستورالعمل صدور مجوز ماینینگ با برق خورشیدی (فعالیت استخراج رمز ارز‌ها با تامین برق ماینر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر) رسما ابلاغ شد. در این شیوه نامه تاکید شده است کسانی که می‌خواهند فارم‌های استخراج [...]