09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی

مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی   در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز خرید و فروش تجهیزات رادیویی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز [...]

الکترونیکی شدن مجوز تجهیزات رادیویی

الکترونیکی شدن مجوز تجهیزات رادیویی معاون امور رادیویی رگولاتوری از الکترونیکی شدن مجوز تجهیزات رادیویی شامل ارائه خدمات ورود، خرید و فروش و یا تولید و فروش تجهیزات رادیویی خبر داد. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن [...]

مجوز تجهیزات رادیویی

مجوز تجهیزات رادیویی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تجهیزات رادیویی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز تجهیزات رادیویی و مدارک و شرایط لازم [...]