تمدید اعتبار کارت بانکی تا پایان 1400

تمدید اعتبار کارت بانکی به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از مراجعه به بانک ، تمدید اعتبار کارت بانکی تا پایان 1400 در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب کسانی که تاریخ انقضای کارت بانکی آنها تا پایان [...]