ثبت برند نخ و ریسمان – طبقه 23 برند

By |2023-11-14T15:47:16+03:30مارس 11th, 2020|Categories: ثبت برند, طبقه بندی برند|Tags: , , , , |

ثبت برند نخ و ریسمان طبقه 23 برند مربوط است به ثبت برند نخ و ریسمان برای استفاده نساجی. مواردی که درا دامه ذکر می شود تماما براساس آخرین تغییرات اعمال شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری یا همان [...]