اجباری شدن احراز هویت ثبت دامنه در سال 1402

اجباری شدن احراز هویت ثبت دامنه ir مرکز ثبت دامنه کشوری ایران از اجباری شدن احراز هویت ثبت دامنه ir خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای سال آینده درخواست‌های مرتبط با دامنه ir فقط با احراز هویت [...]