مجوز واگذاری اراضی دولتی برای کشاورزی

مجوز واگذاری اراضی دولتی برای کشاورزی طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان ثبت درخواست مجوز واگذاری اراضی دولتی برای کشاورزی و غیرکشاورزی را فراهم کرد. اجرای پروژه‌های دولت الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقدامات [...]