ثبت اطلاعات شغلی در سامانه کسب و کار

ثبت اطلاعات شغلی در سامانه کسب و کار بنا به گفته معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون ۲۵ میلیون نفر برای ثبت اطلاعات شغلی در سامانه کسب و کار اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۹ [...]