09120213393 - 09120250912 - 02145518

محاسبه مالیات کارتخوان 1401

محاسبه مالیات کارتخوان 1401 با توجه به درخواست بسیاری از شما عزیزان تصمیم گرفتیم تا نحوه محاسبه مالیات کارتخوان را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. پس چنانچه شما نیز از دستگاه کارتخوان استفاده میکنید با ما تا انتهای این [...]

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در این مقاله قصد داریم تا راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی را به صورت تصویری آموزش دهیم. همان طور که می دانید سازمان مالیات مشاغلی را ملزم به نصب صندوق فروشگاهی ( دستگاه کارتخوان ) نموده [...]

مشاغل مشمول نصب صندوق فروش

مشاغل مشمول نصب صندوق فروش ( کارتخوان) در این مقاله قصد داریم تا لیست مشاغل مشمول نصب کارتخوان ( مشاغل مشمول نصب صندوق فروش ) را ارائه دهیم. سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته برای شفاف‌سازی درآمد، جلوگیری [...]