ثبت چک در سامانه صیاد

ثبت چک در سامانه صیاد در این مقاله به لزوم ثبت چک در سامانه صیاد پیش از تحویل چک الزامی گردیده است. به این ترتیب مشتریان بانکی به محض اینکه چک را صادر می‌کنند اطلاعات چک، مبنی بر اینکه [...]