09120213393 - 09120250912 - 02145518

جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت

جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف (دارای مصوبه هیات) هر فردی که قصد داشته باشد کارگاه تولید فرش دستبافت راه اندازی کند، بایستی قبل از آن برای دریافت جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت اقدام نماید. در این مطلب تمامی اطلاعات [...]

جواز تاسیس چیست؟

جواز تاسیس (دارای مصوبه هیات ) جواز تاسیس به مجوزی گفته می شود که که افراد حقوقی و حقیقی برای تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی می توانند از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دریافت نمایند. لازم [...]