توزیع دسته چک جدید از 20 دی

توزیع دسته چک جدید از ماه آینده بنا به قانون جدبد چک و ارائه دسته چک صیاد قرار بر این است که توزیع دسته چک جدید از ماه آینده آغاز شود. در راستای اجرای گام به گام قانون جدید [...]