09120213393 - 09120250912 - 02145518

حذف دفترچه بیمه سلامت

حذف دفترچه بیمه سلامت در این مقاله قصد داریم تا درخصوص حذف دفترچه بیمه سلامت اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به فواید حذف دفترچه [...]

نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی

نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نحوه نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی پس از حذف دفترچه های کاغذی است. پیشتر در مقاله « حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی » گفتیم که [...]

حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند

حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند پس از ماهها انتظار امکان حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند فراهم شده است. در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا خدمات غیرحضوری مردم یک امر ضروری است که یکی از [...]