09120213393 - 09120250912 - 02145518

مسئولیت حضانت فرزند

مسئولیت حضانت فرزند یکی از مواردی است که شاید کمتر کسی به آن فکر کرده باشد. اما واقعیت این است که حضانت فرزند شامل یک سری مسئولیت هاست که والدین یا کسانی که حق حضانت فرزند را به عهده دارند [...]

حق حضانت فرزند با کیست ؟

حق حضانت فرزند حق حضانت فرزند از جمله حقوقی است که قانون مدنی به طور کامل و مفصل به آن پرداخته است. شرایط اعطای حضانت به والدین و یا سلب حق حضانت به طور کامل در قانون مدنی و [...]