جزییات بسته حمایتی کسب و کارهای مجازی

جزییات بسته حمایتی کسب و کارهای مجازی وزیر ارتباطات امروز ( ۱۰ آبان ۱۴۰۱) جزییات بسته حمایتی کسب و کارهای مجازی (طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور) را اعلام نمود. اواخر شهریور بود که کسب و [...]