آیین نامه حمایت از پلتفرم های داخلی

آیین نامه حمایت از پلتفرم های داخلی بعد از فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دولت تصمیم به ارائه آیین نامه حمایت از پلتفرم های داخلی گرفت تا بتواند از کسب وکارهایی که به دلیل فیلترینگ دچار زیان شده اند، حمایت [...]